Evaluaties van de ontwikkelingen van uw kind

Er zijn 4 evaluatiemomenten:

 

  • halfweg eerste trimester (mondeling)
  •  eind eerste trimester
  •  halfweg tweede trimester
  •  einde schooljaar

 

Je krijgt als ouder een schriftelijke evaluatie mee naar huis op het oudercontact. Het team verwacht dat je deze grondig bekijkt. Enkele dagen later is er een oudercontact voor wie dat wenst of op vraag van de begeleider.

Het wordt een overzicht van de leerstof die het kind zal zien met aanduiding van wat reeds aan bod kwam. Er wordt ook aangegeven hoe uw kind evolueert en hoe de werkhouding is. Het geeft een zicht op taal en wiskunde.
De evaluaties worden aangevuld met een uitvoerig sociaal luik.

Buiten deze evaluaties krijgt u ook op andere manieren informatie over uw kind.
De projectmap wordt meegegeven na elk project. Het team verwacht dat de ouders de map inkijken zodat ze weten wat er geleerd is.

Ook andere mappen kunnen elk moment mee naar huis genomen worden.

De begeleiders zijn beschikbaar om met u over uw kind te praten. Dat kan, maar niet tijdens de lesuren. Dan zijn ze er voor uw kind. Een kort gesprek kan altijd, maar voor een uitgebreid gesprek vraagt het team een afspraak.