Een schooldag Naschoolse opvang Ligging Schoolreglement Ouderoverleg Praktische infobrochure Zorgbeleid Boomhut woordenboek

 

Ouderoverleg

Actieve ouderparticipatie op school!

Eén van de pijlers van een leefschool is de betrokkenheid en de medewerking van de ouders met alles wat leeft op school.

Zo is er de medewerking van ouders in de leefgroepen: zoals de zwemmama’s -en papa’s, een helpende hand tijdens een project, … Via de projectvergaderingen worden ouders actief betrokken bij de activiteiten van de leefgroepen. Maar ook over de leefgroepen heen zetten ouders zich samen met teamleden in voor de school en onze kinderen (werkdagen, fuifcomité, helpen bij Couscousavond …)

De betrokkenheid van de ouders bij de werking van de leefschool situeert zich op verschillende vlakken:

      • Aan de ene kant is er de informatiedoorstroming en communicatie vanuit de school, de coördinator en het team naar de ouders toe.
      • Aan de andere kant is er op school een actieve betrokkenheid van de ouders in het meedenken en meedoen.

 

Om deze actieve betrokkenheid te vrijwaren is het wenselijk om een ouderoverleg te organiseren op regelmatige tijdstippen.

Op deze vergaderingen zijn alle ouders welkom, ook ouders die niet in één of andere werkgroep zitten of slechts sporadisch kunnen komen.

Alle ouders worden voor elke vergadering uitgenodigd en ontvangen het verslag.
Er wordt op de vergadering overlegd wat mogelijk en haalbaar is, wat de aandachtspunten zijn, waar werk van gemaakt moet worden, waar en hoe er samengewerkt kan worden; zowel door ouders als door directie en team. Dit zijn geen vrijblijvende woorden; er worden afspraken tussen ouders en teamleden gemaakt.

Ouders die zich nog verder willen engageren, kunnen meewerken met een kerngroep of kunnen deel uitmaken van het ouderoverleg.

 

In the picture

Getuigenissen

Ik werk momenteel aan mijn doctoraat in plantenbiotechnologie aan VIB Gent en ILVO Melle. Ik ben namelijk enorm gefascineerd door planten en hoe ze groeien. In de prikkelende leeromgeving van De Boomhut werd daarvoor de basis gelegd.

Wannes Voorend, oud-leerling

Wij kozen zeer bewust voor De Boomhut omwille van de doorleefde visie ‘leren vanuit de leefwereld van het kind’ en omwille van de aandacht voor ieder kind, rekeninghoudend met zijn of haar competenties en persoonlijkheid. Dat is uniek!

Stéphanie en Christophe, ouders van Arthur en Manon

We zochten een school voor Sander waar zijn natuurlijke interesses als kwaliteit ingezet werden om te leren. Sander’s kennismaking met De Boomhut werd een schot in de roos. In elke school bots je met ieder kind op groeistuipen en uitdagingen, maar in een methodeschool werkt men daar mee. Bijna spelenderwijs leerde hij ook verantwoordelijkheid te nemen en kritisch na te denken. Hij leerde zijn werk te plannen en projectmatig te denken. Sander zit nu in zijn eerste jaar secundair. Het is leuk om te zien hoe hij hier nu al de vruchten van plukt. Niet alleen haalt hij schitterende resultaten, maar bovendien zit hij ook qua attitude en studiehouding in de bovenste schuif.

Dirk en Ann, ouders van Sander

Onze kinderen hebben geen kennishiaten, integendeel. Ze hebben zelfs een aantal extraatjes mee, zoals de nodige présence om ‘zichzelf te verkopen’ en om zaken te presenteren. We zien bijzonder veel engagement bij onze kinderen om verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken, zaken te organiseren, hun plan te trekken, actief te zijn in de leerlingenraad, enz.

Juf Anneke