Wat is een leefschool?

De Boomhut in De Pinte is een LEEFSCHOOL die steunt op ervaringsgericht leren.

Ons woordenboek leek ons een overzichtelijke manier om jullie te laten kennismaken met onze ideeën.

Wat is een leefschool precies?

We willen we samen met jullie een levende school zijn. Tweewekelijks op vrijdagnamiddag houden we een forum, een echt inspraakorgaan van de kinderen. Aangezien het schoolteam opteert voor een organisatievorm waarin het sociaal aspect optimaal kan worden gerealiseerd, wordt afgestapt van het traditioneel jaarklassensysteem. Kom zeker eens kennismaken, je bent steeds welkom in De Boomhut!